Assegurançes

Assegurançes de responsabilitat civil

L’assegurança de responsabilitat civil té per objecte respondre per nosaltres de les obligacions derivades dels danys personals o materials que, per causa de la nostra activitat, puguin patir terceres persones. És una assegurança de caràcter marcadament jurídic .

Assegurançes d´accidents

L’assegurança d’accidents indemnitza les conseqüències per a la salut dels assegurats d’un fet accidental i involuntari. Les contingències habituals són la mort, els diferents graus d’invalidesa i les despeses mèdiques o farmacèutiques..

Altres assegurançes vinculades

L’assegurança combinada de danys dóna cobertura als riscos més habituals que afecten als béns de les entitats: incendi, robatori, danys per fenòmens meteorològics, vandalisme, etc… O l´assegurança de riscos patrimonials.

CONTACTEU AMB NOSALTRES, FEU CLICK AQUI.

GestAssociacions
C/Pep Ventura 53 7
Sant Pere de Ribes (Barcelona)
936254851

Frase del mes :

“De res serveix a l´home lamentar-se dels temps en el que viu. L´ únic bo que pot fer és intentar millorar-los”

Thomas Carlyle