Protecció i seguretat

RGPD

El Reglament General i la recent Llei Orgànica de Protecció de Dades són d´obligat compliment per totes aquelles associacions o entitats. Si no esteu segurs de tenir la vostre associació o entitat al dia en aquesta matèria, consulteu-nos i us ajudarem a regularitzar la situació i així complir amb la protecció de dades.

Vull saber més del RGPD

Compliance

La responsabilitat personal dels òrgans directius de qualsevol Associació o Entitat sense ànim de lucre està relacionada amb els delictes que es puguin cometre sota el paraigües d’aquestes. Voluntaris, menors, treballadors, blanqueig de capitals, delictes d’indole sexual o discriminatoris, etc. Per estalviar problemes als membres de la junta i a la pròpia associació, i per reduir aquests riscos, implementem a la vostra associació un conjunt de procediments i bones pràctiques (compliance).

M´hi interessa…..

Assegurançes

La gestió d´assegurances és una tasca fonamental per poder garantir el correcte funcionament de les Associacions o Entitats degut a que existeixen obligacions civils i penals ineludibles que tothom ha de complir. GestAssociacions ofereix una amplia gamma de productes per assegurar tot el que una Associació o Entitat necessita.

Vull accedir a més informació.

CONTACTEU AMB NOSALTRES, FEU CLICK AQUI.

GestAssociacions
C/Pep Ventura 53 7
Sant Pere de Ribes (Barcelona)
936254851

Frase del mes :

“De res serveix a l´home lamentar-se dels temps en el que viu. L´ únic bo que pot fer és intentar millorar-los”

Thomas Carlyle