Les nostres Associacions han de complir amb el RGPD i la nova Llei de Protecció de dades de desembre 2018. 

Què ens demana la llei? Que siguem proactius en la protecció i vigilància de l’emmagatzematge, cessió, etc de les dades personals que totes les nostres organitzacions tenen.

Nosaltres us oferim treballar en una resposta personalitzada (no val copiar/pegar), assequible, realitzant els obligatoris anàlisis de riscos, política de privacitat, seguiment dels protocols d’us, emmagatzemament  i destrucció de les dades personals dels nostres socis, voluntaris, etc, que demana la llei.

Aquesta actualització ens permetrà també donar una imatge de professionalitat i serietat, reforçant els vincles amb els nostres socis, treballadors, voluntaris, etc.