Més serveis

Pàgines web

Avui en dia és molt important tindre visibilitat en internet, sigui per donar a conèixer la Associació o Entitat, o per vendre productes. Desenvolupem pàgines web a mida. També podem reestructurar la pàgina que té en la actualitat. No oblideu que és un requisit per complir amb la transparència.

Vull saber més

Xarxes Socials

Realitzem estratègies de comunicació per les diferents xarxes socials (facebook, twitter, instagram,….). El propòsit és dinamitzar les activitats de la Associació o Entitat perquè siguin efectives i arribin a la major quantitat possible de persones.

M´hi interessa…..

Cursos

Com crear una associació? Com millorar la nostra? Quina responsabilitat té la junta directiva i els propis associats? Quins Impostos tenim que fer front?.

Vull accedir a més informació.

GestAssociacions
C/Pep Ventura 53 7
Sant Pere de Ribes (Barcelona)
936254851

Frase del mes :

“De res serveix a l´home lamentar-se dels temps en el que viu. L´ únic bo que pot fer és intentar millorar-los”

Thomas Carlyle