Així com els Estatuts vindrien a ser com la Constitució de la nostra Associació, el RRI vindria a ser la llei que ens ajudarà a establir tot allò que volem per facilitar-ne el funcionament, el dia a dia de la nostra entitat. Ens servirà per establir diferents categories de socis, requisits per l’admissió, quotes diferents, comissions, votacions, mecanismes d’amissió i expulsió, etc.

Encara que també ha d’estar aprovada per l’Assemblea General, no s’ha d’inscriure en el Registre i es una eina molt flexible per adaptar la nostra associació als canvis que volem implementar.

Ens ajudarem, conforme els vostres interessos, a fer un reglament útil que cobreixi totes les vostres necessitats.