Dificultats adaptació a les noves tecnologies

Ja sigui per desconeixement o per comoditat moltes de les persones que formen part de la junta de la nostra associació no saben o no volen portar les gestions online a les que estem obligats. De fet com associacions estem obligats a comunicar-nos i rebre comunicacions de les diferents administracions de forma electrónica. Ja no es poden presentar via paper la majoria de documents. Per aquets casos us podem ajudar a la gestió per un mínim preu mensual. Podem preparar-vos…

0
Read More

Dissolució i Liquidació d’una Associació

Hi han moltes vegades que la nostra entitat sense ànim de lucre deixa de tener sentit perquè ja no hi te socis o be perquè aquests no volen continuar o, simplement, perquè ha perdut la seva finalitat. El article 324-4 del Codi Civil Català https://www.boe.es/buscar/act.php?lang=ca&id=BOE-A-2008-9293&tn=1&p=#a3244 regula les causes de dissolució. Es aquí on, per estalviar mals de cap, haurem de dissoldre i liquidar la nostra associació. Hi diem dissoldre i liquidar perquè aquests son els dos tràmits més importants que…

0
Read More

PADEL PARTY

A Sant Pere de Ribes, les ganes de fer esport ha anat creixent i fomentant-se, més després de l’esdeveniment: COVID-19. El dissabte dia 20 de Juny, en el club Tenis Ribes, s’ha començat a fer uns tornejos amb la il·lusió de tornar a viure amb normalitat, però amb les seves discordances de la vida anterior. Sempre amb les proteccions adequades. Es començà amb el torneig masculí on part de la recaptació es donaven a l’associació Kalilu Jammeh, la qual té…

0
Read More

Teixit associatiu i comunicació davant les crisis

No podem col·lapsar davant aquesta crisis, tenim que continuar endavant. Hem de millorar la comunicació amb els nostres associats, donants, etc i ser més útils que mai a la societat. No valen excuses i es possible que només pervisquin les més preparades. Ja no val les receptes del passat, ara s’han de fer les coses encara millor. Amb nosaltres trobareu un bon partner per tirar endavant els vostres projectes.

0
Read More

Col·laboracions empreses i associacions

Que col·laborin les nostres empreses i associacions sempre és una bona idea. Ja sigui com a espònsors d’activitats de les nostres entitats o a través de contractes de publicitat. És una senzilla forma de donar a conèixer les activitats de les dues i crear sinergies. S’ha de tenir cura en el fet que aquesta unió temporal sigui coherent però un bon patrocini o una donació ajuda a millorar els nostres ingressos. Hi ha formes on aquestes col·laboracions son alhora una…

0
Read More

El registro horario obligatorio de las empresas afecta a nuestras asociaciones

A dia de hoy no está claro que puede pasar con sectores, como el nuestro, donde las entradas y salidas no siempre son facilmente controlables e, incluso, no se suelen controlar. Pensemos en el monitor acompañando a los jugadores un fin de semana. ¿Cuando entra y sale? ¿Cómo se puede plasmar en un papel esto?. En cualquier caso está claro que esta es una obligación para todos aquellos que tengan trabajadores en su asociación y que puede traer consecuencias (una…

0
Read More

Junta de Govern

Entre els òrgans obligatoris d’una entitat sense ànim de lucre està el de la junta de govern o junta directiva. Normalment està formada per persones que dediquen el seu temps a portar endavant un projecte associatiu que vol millorar, que vol afegir quelcom de positiu, al seu entorn. L’article 322.9 i següents del Llibre Tercer del Codi CIvil Català ens indica com és forma i perquè serveix aquest òrgan. Les seves funcions són principalment, més enllà de l’assemblea, portar endavant…

0
Read More

Lector de despeses al software de facturació

Aquesta nova funcionalitat es basa en la tecnologia OCR, que hem desenvolupat i incorporat al nostre programa de facturació en línia. Amb això, podràs oblidar-te de picar manualment cada tiquet de despesa en la teva facturació, ja que el Lector reconeix el text i automàticament crea la despesa. Una manera ràpida i senzilla per poder desgravar tots els teus tiquets. Dit així, pot semblar una mica complicat però realment no ho és. Segueix llegint perquè et detallem exactament com funciona…

0
Read More

El Reglament de Règim Intern

Així com els Estatuts vindrien a ser com la Constitució de la nostra Associació, el RRI vindria a ser la llei que ens ajudarà a establir tot allò que volem per facilitar-ne el funcionament, el dia a dia de la nostra entitat. Ens servirà per establir diferents categories de socis, requisits per l’admissió, quotes diferents, comissions, votacions, mecanismes d’amissió i expulsió, etc. Encara que també ha d’estar aprovada per l’Assemblea General, no s’ha d’inscriure en el Registre i es una…

0
Read More

Protecció de Dades

Les nostres Associacions han de complir amb el RGPD i la nova Llei de Protecció de dades de desembre 2018.  Què ens demana la llei? Que siguem proactius en la protecció i vigilància de l’emmagatzematge, cessió, etc de les dades personals que totes les nostres organitzacions tenen. Nosaltres us oferim treballar en una resposta personalitzada (no val copiar/pegar), assequible, realitzant els obligatoris anàlisis de riscos, política de privacitat, seguiment dels protocols d’us, emmagatzemament  i destrucció de les dades personals dels…

0
Read More

GestAssociacions
C/Pep Ventura 53 7
Sant Pere de Ribes (Barcelona)
936254851

Frase del mes :

“De res serveix a l´home lamentar-se dels temps en el que viu. L´ únic bo que pot fer és intentar millorar-los”

Thomas Carlyle