Què és això del compliance? Ens afecta a les associacions o als seus membres? A la segona pregunta s’ha de contestar, sense dubte, sí, ens afecta. Com a membres d’una junta tindrem la responsabilitat de que tot allò que es fa sota el paraigües de la nostra entitat no dona lloc a un ilícit penal. Tindrem que establir uns protocols que, davant dels tribunals, demostrin que hem fet el possible perquè res il·legal no passi (abusos, delictes, blanqueig de capital, treballadors, voluntaris, etc) . Així l’article artículo 31 del Código Penal diu: “El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.” Podem pensar, això rai, no passarà a la meva AMPA, Associació Esportiva o ONG, però GestAssociaions ha creat un producte que us pot estalviar mals de cap. Estudiarem el vostre cas concret i us farem una proposta d’actuacions.